Máte nějaký problém v bytě? Volejte nám na havarijní linku 555 333 794

Informace pro stávající nájemníky
Příspěvek na bydlení


Vážení nájemníci,

 
jelikož se s cenami energií zvedají náklady na bydlení, chtěli bychom vás informovat, že je možné si zažádat o příspěvek na bydlení od státu.
Ne každý, kdo má na tento příspěvek nárok, o něm ví, tak nám dovolte stručné shrnutí:
 
1. Kdo má na příspěvek nárok?
Zjednodušeně řečeno platí pravidlo, že nárok má každý, kdo za bydlení (např. nájem vč. energií a služeb) platí částku přesahující třetinu jeho příjmů a zároveň třetina příjmů není vyšší než náklady na bydlení stanovené zákonem (uvedeno níže).
 
Počet osob v rodině
Měsíční náklady stanovené zákonem
1
12 771 Kč
2
15 597 Kč
3
17 500 Kč
4 a více
21 002 Kč
 
2. Je možné si orientačně spočítat, zdali mám nárok na příspěvek?
Ano, doporučujeme využít kalkulačku na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí: https://www.energetickyprispevek.cz/web/prispevek/orientacni-vypocet-prispevku-na-bydleni
 
3. Jak často je nutné o příspěvek žádat?
Žádost stačí podat pouze jednou, nově již nemusíte každý rok. Od 1. ledna 2023 bude stačit aktualizovat údaje o příjmech a nákladech na bydlení jen dvakrát ročně, doposud je to čtvrtletně.
 
4. Lze získat příspěvek na bydlení i u podnájemní smlouvy?
Ano, v případě, že bydlíte v družstevním bytě, nárok máte stejný jako u bytů v osobním vlastnictví.
 
5. Jaké dokumenty je nutné doložit?
  • Potvrzení o výši příjmů (např. výplatní lístek či potvrzení od zaměstnavatele)
  • Nájemní smlouva (scan/kopie nájemní smlouvy včetně případných dodatků, rozpis služeb a energií)
  • Potvrzení nákladů na energie (scan/kopie dokumentů od dodavatele energií, nebo potvrzení o úhradě – např. výpis z účtu, příjmové doklady, ústřižky složenky či doklady SIPO)
  • Potvrzení nákladů na služby (scan/kopie dokladů, které potvrzují vaše náklady na služby, popř. potvrzení o platbě z vašeho internetového bankovnictví - např. výpis z účtu, příjmové doklady, ústřižky složenky či doklady SIPO.  Za služby se považuje dodávka tepla a centrální dodávka teplé vody, vodné, stočné, provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, úklid společných prostor, odvoz odpadních vod, odvoz komunálního odpadu, společná televizní a rozhlasová anténa apod.)
  • Vyúčtování služeb a energií (vyúčtování od dodavatele, rozpis záloh)
  • Potvrzení o studiu u dětí starších 15 let (vydává škola)
  • Prohlášení společně posuzované osoby (tiskopis obdržíte na úřadě, popř. je možné vytisknout na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí: https://www.mpsv.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni)

6. Lze uplatnit příspěvek na bydlení i za předchozí měsíce?
Ano, maximálně 3 měsíce zpětně.
 
7. Kde mohu žádost o příspěvek podat?
Osobně na pobočce Úřadu práce, popř. online – více informací na odkazu: https://www.uradprace.cz/web/cz/elektronicka-komunikace

Copyright (c) 2016 Správa investic a nemovitostí s.r.o.